ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးလိႈင္ ႏွင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ သုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ

"၂.၃.၂၀၁၉ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီ" အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးလိႈင္ ႏွင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ သုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေထြးဦး ႏွင့္ နည္းျပမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္စုိး, ေဒၚၾကည္ၾကည္ေဝ,ေဒၚတင္တင္ေမာ္တုိ႔မွ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ လက္ေရြးစင္ဂ်ဴဒုိအားကစားသမား တစ္ဦးခ်င္္းစီအား ေမးျမန္းအားေပး စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အားကစားသမားမ်ားအတြက္လုိအပ္ သည့္ အားကစားဝတ္စုံ,အားကစားဖိနပ္ အစ႐ွိသည္တုိ႔ႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ားအား တင္ျပရန္ႏွင့္ဆီးဂိမ္းေအာင္ႏုိင္ေရး ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။