News

"၁၅.၃.၂၀၂၀ နံနက္ ၉ နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၌ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး JUDO IN SCHOOL လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေရး ႏွင့္ အားကစားသမားေ႐ြးခ်ယ္ေရး မူသတ္မွတ္ေရး အပါအဝင္ ဂ်ဴဒို
အားကစားပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

"၁၄.၃.၂၀၂၀ ေန႔" "ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း" ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊မြန္ျပည္နယ္၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅/၂၀၂၀ ရက္စြဲ ၉.၃.၂၀၂၀ ျဖင့္အားကစားထူးခြၽန္မႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္
ဆု ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ (ဥကၠဌ၊မြန္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒိုဆပ္ေကာ္မတီ)အား ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

"၁၀.၃.၂၀၁၉ ေန႔" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ဂ်ဴဒိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ Myitkyina University Judo Club မွ ျပည္နယ္အလံ၊ University Flag ႏွင့္ Club Logo ေပးပို႔လာျခင္းအား ေက်းဇူးတင္စြာ ျဖင့္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

"၈.၃.၂၀၂၀ ေန႔ " ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဂ်ဴဒိုအေျခခံသင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁/၂၀၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ခါးစည္း​ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔(၈.၃.၂၀၂၀) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ႀကီးမႉး၍ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။သင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ ႂကြေရာက္ ခ်ီး ျမႇင့္ေပးပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လူ​​ႀကီ​း မင္းမ်ား ႏွင့္ YU,TTU,NMDC မွ ဂ်ဴဒိုညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလုံးကို လည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ယေန႔ ၇.၃.၂၀၂၀ (စေနေန႔)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ အတြင္း‌‌ေရးမႉး ဦး‌ေမာင္ေမာင္ေထြးဦးမွဦး‌‌‌ေဆာင္၍ ခါးစည္းစစ္ပြဲ ကိုသင္တန္းသား(၂၈) ဦးျဖင့္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

"၂၉.၂.၂၀၂၀" ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ဂ်ဴဒိုကလပ္ အပတ္စဥ္(၅) သင္တန္းဆင္းပြဲ

"၂၇.၂.၂၀၂၀ ေန႔" Myitkyina University Judo Club မွ (၁/၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္ ဂ်ဴဒိုအေျခခံသင္တန္းအားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမက္ဖ်ာ၊ ဂ်ဴဒိုကီ ႏွင့္ နည္းျပပိုင္းတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးပါေသာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ ဂ်ဴဒိုအသင္းအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ဆက္လက္ေလ့လာေလ့က်င့္ဖို႔ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းနွင့္ တပ္(၃၇) နန္းေကြ႔တြင္လည္း ျပန္လည္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

"၅.၂.၂၀၂၀ ေန႔လည္(၃) နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက FUJITA SENSEI ၏ မိတ္ေဆြ MR.SHIOTANI YOUHEI လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ျခင္းအား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
MR.SHIOTANI YOUHEI သည္ ဂ်ဴဒိုအားကစား ကစားခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး SHIOTANI CONSTRUCTION CO.,Ltd ၏ ဥကၠဌ လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဂ်ဴဒိုအားကစားေမာင္မယ္မ်ားအား Culture Exchange အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔
ဖိတ္ေခၚခ်င္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ EC အဖြဲ႕...

"၅.၂.၂၀၂၀ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ" ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဳဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း+ဇနီး ေဒၚေဝေဝ မိသားစုတို႔  တည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ မေနာ္ဟရီ ေ႐ႊေစတီေတာ္ ၏ ထီးေတာ္၊ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ စိန္ဖူးေတာ္တို႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ၌ ရင္ေငြ႕လႈံပူေဇာ္ထားၿပီး ေစတီေတာ္ ႀကီးအား ထီးေတာ္တင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မန္စီၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

"၃.၂.၂၀၁၉ တနလၤာေန႔" အားကာသိပၸံေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္း၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သို႔ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး  ဦးစည္သူေဇာ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ၿပီး တင္ျပရန္အခ်က္မ်ားအား EC အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။