"၈.၃.၂၀၂၀ ေန႔ " ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဂ်ဴဒိုအေျခခံသင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁/၂၀၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ခါးစည္း​ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား

"၈.၃.၂၀၂၀ ေန႔ " ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဂ်ဴဒိုအေျခခံသင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁/၂၀၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ခါးစည္း​ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔(၈.၃.၂၀၂၀) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ႀကီးမႉး၍ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။သင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ ႂကြေရာက္ ခ်ီး ျမႇင့္ေပးပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လူ​​ႀကီ​း မင္းမ်ား ႏွင့္ YU,TTU,NMDC မွ ဂ်ဴဒိုညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလုံးကို လည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။