ပန္ႏုိင္ငံ Nobeoka ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဦးခိုင္ႏွင့္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာဦးမင္းသိန္းႏွင့္ ဦးေဇာ္ထြန္းႏုိင္ တုိ႔ပါဝင္ေသာ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔သည္ ၂၀.၄.၂၀၁၉ေန႔မွ ၁.၅.၂၀၁၉ ေန႔

"၁.၅.၂၀၁၉ ညေန ၀၄း၃၀ နာရီ " ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Nobeoka ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဦးခိုင္ႏွင့္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာဦးမင္းသိန္းႏွင့္ ဦးေဇာ္ထြန္းႏုိင္ တုိ႔ပါဝင္ေသာ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔သည္ ၂၀.၄.၂၀၁၉ေန႔မွ ၁.၅.၂၀၁၉ ေန႔အထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိ လာခဲ့ရာ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဒုဥကၠဌ ဦးေအးၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား၊ဂ်ဴဒုိလက္ေရြးစင္ အားကစား ေမာင္မယ္မ်ား ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ၾကဳိဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား မွလည္း သတင္းလာေရာက္ယူခဲ့ၾကပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း *ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Nobeoka ျမဳိ့ေတာ္ဝန္ Mr.Yoji Yomiyama ဒုတိယျမဳိ့ေတာ္ဝန္ Mr.Takashi Arai တုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ Nobeoka City တြင္ Host Town and Cultural Exchange အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ဂ်ဴဒိုအားကစား တိုးတက္ေရး၊ အျပန္အလွန္ Joint Training ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေနသည့္ ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းစနစ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတို႔အျပင္ *Kodokan Judo Institute ဥကၠဌ Mr.Haruki Uemura ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ *All Japan Judo Federation ဥကၠဌ Mr.Yasuhiro Yamashita ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ *Kodokan ဥကၠ႒ Mr.Haruki Uemura မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း အား 3rd Dan ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကုိ လက္ခံရယူျခင္း၊ *ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ နည္းျပဆရာ Mr.Shuji Ohshima ႏွင့္ေတြ႔ဆုံုျခင္း၊ *ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက Mr.Shinro FUJITA အား ေတြ႔ဆုံ၍ အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ျခင္း၊ *All Japan Judo Championship ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲအား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ အားေပးျခင္း၊ *Tokyo Judo Therapy ေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Ustl(mjf)