တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ

"၃၁.၇.၂၀၁၉  ဗုဒၶဟူးေန႔" တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပဳိင္ပြဲသုိ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊အားကစားႏွင့္ကာယပညာ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္(၁) ဦးထြန္းျမင့္ဦး၊ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
(၂)ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္(၃)ဦးေက်ာ္ဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဌးေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ႏုိင္ေဆြျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ဒုဥကၠဌ ဦးေအးၾကည္၊ ဒုဥကၠဌဦးေအာင္ေဇာ္ထြန္း တုိ႔ အားေပးၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။