ဂ်ဴဒိုအားကစားအတြက္ Tatami ဖ်ာမ်ား လွဴဒါန္းပြဲ

"၂၆.၅.၂၀၁၉ ေန႔"  "ဂ်ဴဒိုအားကစားအတြက္ Tatami ဖ်ာမ်ား လွဴဒါန္းပြဲ"

တိုက်ိဳအိုလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလံပစ္ (မသန္စြမ္း) အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီး က်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကို ဦးတည္ကာ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ေနေသာ "Sports for tomorrow" ၏က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ All Japan Judo Federation မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႔ခ်ဴပ္သို႔ Tatami ဖ်ာ ၁၅၅ ခ်ပ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ လွဴဒါန္းပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးကိုယ္စား သံမွဴး Ms. Tomoko YOSHIHIRO က တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားအျပားက ဂ်ဴဒိုအားကစားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားလာႏိုင္ၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္မ်ားက တိုက်ိဳအိုလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလံပစ္ (မသန္စြမ္း) အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ကစားလာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။