က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ဴဒုိအဖြ႔ဲႏွင့္ ျမန္မာဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔တုိ႔အား ေတြ႔ဆုံၾကည့္ရႈအားေပး

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္။က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၃)နာရီက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး တာေမြျမဳိ႔နယ္ က်ဳိကၠဆံအားကစားကြင္းရွိ အားကစားႏွင့္ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း၊ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္ မ်ား Hoku’ etsu Univer-sity Judo Federation Presi-dent Yasuji Maki ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ဒုတိယ ဝန္ၾကီးေဒါက္တာ ျမေလးစိန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ဴဒုိအားကစား ဖြ႔ံျဖဳိးတုိတက္ ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအတြက္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ မိမိတုိ႔၏ ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ဂ်ဴဒုိအားကစားသမားမ်ားအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၃၀)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ႔ေတာင္ အာရွအားကစားျပဳိင္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းသင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ အကူအညီမ်ားရွိပါက ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေျပာၾကားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔မွလည္း All Japan Judo Federation မွ တဆင့္ ျမက္ဖ်ာ (၁၃၇) ခ်ပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ တုိက်ဴိအုိလဲပစ္ျပဳိင္ပြဲအား ရည္စူး၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြေင္ လာေရာက္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ေစလုိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အဖြဲ႔အား ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္း၊ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား Hoku’ atsu Univer-sity Judo Federtion Prwsi-dent Yasuji Maki ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုိက္ပါလ်က္အားကစား ႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ဂ်ဴဒုိေလ့က်င့္ေရးခန္းမတြင္ Hoku’ etsu University Judo Federation ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ဴဒုိအဖြဲ႕(၁၄) ဦးႏွင့္ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ဂ်ဴဒုိအားကစားသမားမ်ား ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ေန မႈအားၾကည္ရႈအားေပးေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာျမလးစိန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့ျပီး တုိင္းေဒသၾကီးႏွင္ျျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုးံရွိ အားကစားဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္  အားကစားႏွင့္ကာယပညာ ဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။