က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္

"၁၃.၇.၂၀၁၉စနေေန႔" က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဂ်ဴဒုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ဂ်ပန္နည္းျပဆရာ မစၥတာ အုိ႐ွီးမား ေလ့က်င့္ျပသေပးေနမႈ၊လက္ေရြးစင္မ်ားေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားအားလာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားအား အျမန္ဆုံးရ႐ွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအားမွာၾကားခဲ့ပါသည္။