About MJF

About MJF

ျမန္မာ ဂ်ဴဒိုသမုိင္း

ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးျဖစ္ခိ်န္ (၁၉၄၁)တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးေသာေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္သုးံက်ိပ္ တုိ႔ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ စစ္ပညာရပ္သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့ျခင္းမွ စတင္၍ ဂ်ဴဒုိပညာကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ ေပသည္။ စစ္အတြင္းကာလျဖစ္၍ ထင္ထင္ရွားရွားျပန္ပြားမႈမရွိေသးေပ။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီး ေနာက္ပုိင္း တြင္ဂ်ဴဒုိပညာသည္ ဂ်ပန္ျပည္မွ အုိက္ကီဒုိ၊ ဂ်ဴဒုိနည္းျပဆရာ မ်ားမွ တဆင့္ မႏၱေလးရဲသိပၸံေက်ာင္း၊ တပ္မေတာ္ တပ္ၾကပ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဝါသနာပါသူမ်ားကုိ သင္ၾကားျပသရာ အသင္းအဖြ႔ဲ မ်ားေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ျပည္မွ ပထမဦးစြာေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ဂ်ပန္နည္းျပဆရာမ်ားမွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ကြန္ (၂၃)ရက္၊ မႏၱေလးရဲသိပၸံေက်ာင္းအတြက္ (၂)ႏွစ္၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ဌားရမ္းခဲ့ေသာ အဆင့္ရွစ္ဆင့္ အသက္(၅၈) ႏွစ္ရွိ၊ အကီဒုိနည္းျပ ဆရာၾကီး မစၥတာအာရိမုိတုိတုိမူရာရွိေဂ႔ (Mr.ARIMOTOKUROISH) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း သား(၁၅) ဦးကုိ တစ္ႏွစ္ၾကာသင္တန္းပုိခ်ေပးရာမွ တဆင့္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ဂ်ဴဒုိ ပညာရပ္မ်ားတစ္စတစ္စ ျပန္ပြားလာျပီး (၁၉၅၅)တြင္ မဂၤလာဒုံရွိ တပ္မေတာ္တပ္ၾကပ္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဂ်ပန္ျပည္မွ နည္းျပဆရာဌားရမ္း သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ေပးျခင္း၊ ဆင့္ပြားသင္တန္းတန္း မ်ားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ တပ္ၾကပ္သင္တန္းေက်ာင္းကုိ မဂၤလာဒုံမွ ဗထူးသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႔၍ က်ပ္ (၁)သိန္းေက်ာ္တန္ ဂ်ဴဒုိခန္းမ ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္ ဂ်ဴဒုိနည္းျပဆရာမ်ားမွ တဆင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ ဝါသနာရွင္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသုိ႔ ေလ့က်င့္ပုံခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဂ်ဴဒုိအားကစား ပညာရပ္မ်ား အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ဴဒုိ အဖြ႔ဲခ်ဴပ္စတင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ အားကစားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (၂၂)ခု ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ ဂ်ဴဒုိအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္ ေမးေဒးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပထမအၾကိမ္္ အသင္းလုိက္ တံခြန္စုိက္ဒုိင္း ဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ က်င္းပသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ပထမဆုးံ တကၠသုိလ္ေပါင္းစုံႏွင့္ ေက်ာင္းေပါင္းစုံဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲ တပ္မေတာ္ၾကည္း၊ ေရ ၊ ေလ ဂ်ဴဒုိတံခြန္စုိက္ ျပဳိင္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ျပည္ပျပဳိင္ပဲြအျဖစ္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွက်ြန္းဆြယ္ျပဳိင္ပြဲ၊ မေလးရွား ႏုိင္ငံ၊ကြာလာလမ္ပူသုိ႔ ပထမဆုးံၾကိမ္သြားေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ရာ ေၾကး(၂)ခုရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုးံအၾကိမ္ အမ်ဳိးသမီးဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲကုိ ၁၉၇၆ခုႏွစ္၊ လူသစ္တန္း၊ သက္ငယ္တန္းဂ်ဴဒုိျပဳိင္ပြဲထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့သည္။

ထုိေနာက္ ျမန္မာဂ်ဳဒုိအဖြ႔ဲခ်ဳပ္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွအားကစားျပဳိင္ပြဲမ်ားကုိဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ရာေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းေရႊတံဆိပ္မ်ားအသီးသီးဆြတ္ခူးရရွိႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ့ခ်ဳပ္မွ အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ နွစ္အလိုက္ ေရြွတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ား အမည္စာရင္း

Player Image Player Name Award Year Competitions
ရန္နိုင္စိုး ေရႊတံဆိပ္ 2015 (၂၈)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ စင္ကာပူနုိင္ငံ
ရန္နိုင္စိုး ေရႊတံဆိပ္ 2013 (၂၇)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ ျမန္မာနုိင္ငံ
ဟိန္းလတ္ေဇာ္ ေရႊတံဆိပ္ 2009 (၂၅)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ လာအိုနုိင္ငံ
ဇင္လင္းေအာင္ ေရႊတံဆိပ္ 2013 (၂၇)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ ျမန္မာနုိင္ငံ
ဇင္လင္းေအာင္ ေရႊတံဆိပ္ 2009 (၂၃)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ လာအိုနုိင္ငံ
ဇင္လင္းေအာင္ ေရႊတံဆိပ္ 2005 (၂၃)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံ
ေအးေအးသင္း ေရႊတံဆိပ္ 2001 (၂၁)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ မေလးရွား
တင္တင္ေမာ္ ေရႊတံဆိပ္ 1993 (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ စင္ကာပူနုိင္ငံ
ၾကည္ၾကည္ေ၀ ေရႊတံဆိပ္ 1987 (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ
ခင္မူမူ ေရႊတံဆိပ္ 1987 (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံ
ခင္မူမူ ေရႊတံဆိပ္ ၂ဆု 1985 (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ ထိုင္းနုိင္ငံ
ခင္မူမူ ေရႊတံဆိပ္ ၂ဆု 1983 (၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ စင္ကာပူနုိင္ငံ
ခင္မူမူ ေရႊတံဆိပ္ 1981 (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံ
သန္းေမာင္ ေရႊတံဆိပ္ 1985 (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ ထိုင္းနုိင္ငံ
သန္းေမာင္ ေရႊတံဆိပ္ 1977 (၉)ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ့ေတာင္အာရွအားကစားျပိုင္ပြဲ မေလးရွား
ခင္မ်ိဳးသူ ေရႊတံဆိပ္ 2015 28th SEA Games စကၤာပူႏိုင္ငံ
စဲလ္၀ီး ေရႊတံဆိပ္ 2013 27th SEA Games ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေအးေအးေအာင္ ေရႊတံဆိပ္ 2013 27th SEA Games ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေအးေအးေအာင္ ေရႊတံဆိပ္ 2011 26th SEA Games အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
ေအးေအးေအာင္ ေရႊတံဆိပ္ 2007 24th SEA Games ထိုင္းႏိုင္ငံ
သဥၨာစိုး ေရႊတံဆိပ္ 2001 21th SEA Games မေလးရွားႏိုင္ငံ
ၾကည္ၾကည္ေ၀ ေရႊတံဆိပ္ 1987 14th SEA Games အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
ခရစၥတင္းတင္ေလး ေရႊတံဆိပ္ 1979 10th SEA Games အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ